Gegužės 5-oji – Pasaulinė rankų higienos diena

Kategorija Skaitiniai

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) šiemet inicijuoja rankų higienos kampaniją – „Kova su sepsiu sveikatos priežiūros įstaigose – tavo rankose“ ir ragina sveikatos priežiūros įstaigas taikyti tinkamas rankų higienos ir infekcijų prevencijos bei kontrolės priemones ir taip užkirsti kelią su sveikatos priežiūra susijusiam sepsiui (kraujo užkrėtimui).

Apskaičiuota, kad kasmet sepsis paveikia daugiau kaip 30 mln. pacientų. Atsižvelgiant į problemos aktualumą, 2017 m. gegužę. 17-oje Pasaulio sveikatos asamblėjoje valstybės narės priėmė rezoliuciją dėl sepsio prevencijos, diagnostikos ir gydymo gerinimo.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras pažymi, kad PSO kampanijos metu ypatingas dėmesys skiriamas su sveikatos priežiūra susijusioms infekcijoms (hospitalinėms infekcijoms), kurios yra pagrindinis sepsio vystymosi rizikos veiksnys. Tinkama rankų higiena yra viena pagrindinių infekcijų prevencijos ir kontrolės priemonių sveikatos priežiūros įstaigose.

Šiemet PSO kviečia:

Sveikatos priežiūros specialistus tinkamai vykdyti rankų higienos reikalavimus (laikytis penkių pagrindinių rankų higienos momentų), siekiant išvengti sepsio sveikatos priežiūros įstaigose.
Ligoninių vadovus ir kitus administracijos darbuotojus skatinti ir užtikrinti tinkamą rankų higienos laikymąsi sveikatos priežiūros įstaigose, siekiant išvengti sepsio.
Infekcijų kontrolės specialistus sveikatos priežiūros įstaigose rankų higieną vertinti kaip įstaigos veiklos kokybės rodiklį.
Politikos formuotojus įgyvendinti 2017 metų Pasaulio sveikatos Asamblėjos rezoliuciją dėl sepsio, kurioje numatyta rankų higieną vertinti kaip nacionaliniu sveikatos priežiūros kokybės rodiklį.
Pacientus ir jų atstovus domėtis tinkama rankų higiena ir penkiais rankų higienos momentais, siekiant išvengti sepsio sveikatos priežiūros įstaigose.

Penki momentai, kuomet būtina personalo rankų higiena sveikatos priežiūros įstaigose:


Prieš sąlytį su pacientu, kad apsaugotume pacientą nuo pavojingų patogenų, esančių ant rankų.
Prieš aseptinę medicininę procedūrą, kad apsaugotume pacientą prieš kenksmingus patogenus bei užkirstume kelią paciento patogenams pakliūti į jo kūną.
Susiteršus rankas kūno skysčiais ir po pirštinių nusimovimo, kad apsaugotume save ir darbo aplinką nuo pavojingų patogenų.
Po sąlyčio su pacientu, kad apsaugotume save ir aplinką nuo paciento mikroorganizmų.
Po sąlyčio su paciento aplinka, jei lietėte paciento aplinkos daiktus, paviršius spintelę, lovą ir kt., kad apsaugotumėt save ir aplinką, kurioje dirbate (nuo pavojingų patogenų).

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro informacija

Pasvalio Visuomenės Sveikatos Biuras nuotrauka.

 

 

Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131