Antradienis, 06 Rugpjūtis 2019

Artėjant naujiems mokslo metams sveikatos priežiūros specialistai ragina tėvelius pasirūpinti savo vaikų profilaktiniu sveikatos tikrinimu

Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų. Vaiką iki 16 metų privalo lydėti vienas iš tėvų. Seneliai vaiką pas gydytoją gali atvesti jei turi rašytinį vaiko tėvų sutikimą arba vaiko sveikatos istorijoje seneliai yra įrašyti galinčiais gauti informaciją apie vaiko sveikatą. Apsilankius pas šeimos gydytoją toliau būtina apsilankyti pas gydytoją - odontologą. Popierinių vaiko sveikatos pažymėjimų gydytojai nebeišdavinės. Juos privaloma yra suvesti į informacinę sistemą.
Pažymėtina, kad šiuo metu VSS IS kaupiami ir naudojami tik bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos pažymėjimų duomenys. Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas (darželius), sveikatos pažymėjimo duomenis VSS IS numatoma kaupti nuo 2020 m., įgyvendinus VSS IS plėtros projektą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Iki to laiko vaiko sveikatos pažymėjimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams tėvai galės perduoti asmeniškai (į rankas) arba išsiuntę elektroniniu paštu pažymos peržiūrėjimo kodą ir vaiko gimimo datą. Kodas sugeneruojamas tėvams prisijungus prie www.esveikata.lt portalo. Vaikų ir pilnamečių mokinių tėvams pagal įstatymą pageidaujant, asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta tvarka numatyta galimybė gauti elektroninio Vaiko sveikatos pažymėjimo (forma Nr. E027-1) kopiją.

Sukurti pažymos peržiūros kodą galima įvykdžius šiuos žingsnius:
1. Prisijungti prie E. sveikatos portalo ir pasirinkti reikiamą medicininę pažymą;
2. Atidaryti medicininės pažymos, kuriai norima sugeneruoti peržiūros kodą, peržiūros langą;
3. Pasirinkti sukurti pažymos peržiūros kodą.
Prisegame video informaciją apie vaiko sveikatos pažymą, bei instrukciją kaip tėvai gali atsispausdinti pažymą ir/ar sugeneruoti ir persisiųsti vaiko sveikatos pažymos kodą.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=5J18TuMTgHA

Daugiau informacijos pridėtame priede.

Kartu atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. yra panaikintas reikalavimas į vaikų neformaliojo švietimo įstaigas pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimo kopijas. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-696, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas (išskyrus organizuojančius kūno kultūros ir sporto pratybas), turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai. Jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo (būrelio) veikloje gali turėti įtakos vaiko sveikatai, tai tokias profilaktinio patikrinimo išvadas neformaliojo švietimo būreliams turi pateikti tėvai.
Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis yra užtikrinamas jų konfidencialumas. Gydytojo rekomendacijos yra ta informacijos dalis, kurią visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turi pateikti ugdymo įstaigai apie vaiko sveikatą. Rekomendacijos yra teikiamos dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje, bei kokių pirmos pagalbos priemonių reikėtų imtis, jeigu vaikui prireiktų skubios pagalbos (pvz. fizinės veiklos apribojimai, vengtini alergenai, lėtinės ligos ir sutrikimai). Vaiko sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo išrašymo dienos.

Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija parengta pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos bei Valstybinės ligonių kasos informacija.

Skaityti daugiau
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą
Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131