Maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų rezultatai

Kategorija Naujienos

Birželio 25 dieną gauti Pasvalio mieste esančių: Lėvens upės Pasvalio miesto parke, Lėvens upės ties Lėvens mokykla ir Šilo ežero maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai. Pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų neaptikta. Maudytis galima.

Birželio 28 dieną ištyrus Lėvens upės maudyklos paplūdimio prie Pasvalio Lėvens mokyklos ir Lėvens upės maudyklos paplūdimio Pasvalio miesto parke parazitologinį smėlio, dirvožemio ir dumblo tyrimą kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

Nuotrauka: Visuomenės sveikatos specialistės Alos Markevičienės

Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija

Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131