Pasvalio rajone bus vykdomas vyresnio amžiaus asmenų sveikatos tyrimas

Kategorija Naujienos
Atnaujinta: Antradienis, 20 rugpjūčio 2013 13:31

Higienos institutas kartu su Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru rajone birželio–spalio mėnesiais atliks tyrimą „Vyresnių nei 65 metų amžiaus asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje“. Jo metu bus siekiama nustatyti vyresnių nei 65 metų amžiaus asmenų sveikatos netolygumus Lietuvoje. Numatyti tyrimo uždaviniai yra nustatyti ir įvertinti sergamumo, ligotumo 2003–2012 m. ir mirtingumo 2002–2011 m. pagrindinėmis ligomis, kuriomis serga 65 metų amžiaus ir vyresni asmenys, netolygumus Lietuvoje; įvertinti ambulatorinių sveikatos paslaugų prieinamumo netolygumus 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų požiūriu; nustatyti demografinių, socialinių ir ekonominių veiksnių sąsają su 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų subjektyviu savo sveikatos vertinimu.

Tyrimui sudaryta anoniminė anketa, jis bus atliekamas tose organizacijose, kuriose tikėtinas didesnis vyresnio amžiaus asmenų susibūrimas. Apklausoje gali dalyvauti 65 metų amžiaus ir vyresni rajono gyventojai, gyvenantys Lietuvoje ilgiau negu vienerius metus, bei asmenys, suprantantys lietuvių kalbą. Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas. Anketos pildymas užtruks 15-20 min. Norinčius dalyvauti tyrime maloniai prašome ateiti į Visuomenės sveikatos biurą, adresu Vytauto Didžiojo a. 6 III a. Pasvalyje.

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro informacija

Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131