Mokamos paslaugos

Vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T1-145 Pasvalio visuomenės sveikatos biuras nustatyta tvarka turi teisę teikti mokamas paslaugas.

Biuras įsigijo licencijas šioms veikloms vykdyti: privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų licenciją Nr. VSL-400(VSL-213), privalomųjų higienos įgūdžių mokymų licenciją Nr. VSL-401(VSL-213), privalomųjų mokymų apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai licenciją Nr. VSL-402(VSL-213).

Įstaiga, turinti licencijas verstis privalomuoju mokymu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 patvirtintomis mokymo programomis, rengia ir tvirtina privalomojo mokymo planus ir pagal juos moko nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenis.

Biuro teikiamų mokamų paslaugų įkainių lentelė:

VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGOS
Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):Kaina Eur
6 akademinių valandų mokymo   programa:
Kai mokomas 1 asmuo5,79 EUR
Kai mokoma iki 50 asmenų4,34 EUR
kai mokoma 50 ir daugiau asmenų3,19 EUR
8 akademinių valandų mokymo programa:
Kai mokomas 1 asmuo7,24 EUR
Kai mokoma iki 50 asmenų5,21 EUR
Kai mokoma 50 ir daugiau asmenų3,48 EUR
12 akademinių valandų mokymo programa:
Kai mokomas 1 asmuo9,27 EUR
Kai mokoma iki 50 asmenų6,95 EUR
Kai mokoma 50 ir daugiau asmenų4,63 EUR
18 akademinių valandų mokymo programa:
Kai mokomas 1 asmuo11,30 EUR
Kai mokoma iki 50 asmenų8,40 EUR
Kai mokoma 50 ir daugiau asmenų6,37 EUR
Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui):
6 akademinių valandų mokymo programa:
Kai mokomas 1 asmuo5,21 EUR
Kai mokoma iki 50 asmenų (nuo 2 iki 50 asmenų)3,77 EUR
Kai mokoma 50 ir daugiau asmenų2,90 EUR
8 akademinių valandų mokymo programa:
Kai mokomas 1 asmuo6,37 EUR
Kai mokoma iki 50 asmenų (nuo 2 iki 50 asmenų)4,63 EUR
Kai mokoma 50 ir daugiau asmenų3,48 EUR
28 akademinių valandų mokymo programa:
Kai mokomas 1 asmuo32,44 EUR
Kai mokoma iki 50 asmenų22,59 EUR
Kai mokoma 50 ir daugiau asmenų15,93 EUR
Privalomasis mokymas apie alkoholio   ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, 
4 akademinių valandų mokymo programa (1 asmeniui)
17,38 EUR
Privalomasis Pirmosios pagalbos atestavimo pažymėjimo  išdavimas asmenims, kurie nelankė mokymo kursų,   teisės aktų nustatytais atvejais   (savarankiškas su medicininiu   išsilavinimu)2,90 EUR
Sveikatos žinių atestavimo  pažymėjimo dublikato išdavimas2,90 EUR

Kontaktai pasiteiravimui:

Tel. nr.: 0-451-20 130, 0-451-20 131;

El. paštas: vsbiuras@gmail.com

Skip to content