Veiklos sritys

PAGRINDINĖ BIURO VEIKLOS SRITIS – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje.

PAGRINDINIS BIURO VEIKLOS TIKSLAS – vykdyti Savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

BIURO VEIKLOS POBŪDIS – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas gyventojams.

PRIORITETINĖS BIURO VEIKLOS:

STIPRINTI SVEIKATĄ – dalintis informacija, motyvuoti gyventi sveikiau, padėti ugdytis sveikatai palankius įgūdžius ir nuostatas, kad pagerėtų gyventojų gyvenimo kokybė.

SAUGOTI SVEIKATĄ MOKYKLOSE IR DARŽELIUOSE – stiprinti Pasvalio raj. sav. vaikų ir mokinių sveikatą ne tik teoriškai, bet ir praktiškai visose ugdymo įstaigose.

STEBĖTI SVEIKATOS RODIKLIUS – nuolat analizuoti Pasvalio raj. sav. gyventojų sveikatos raštingumą ir būklę, kad ateityje būtų galima pasiūlyti naujų paslaugų ir pagerėtų gyvenimo kokybę Pasvalio rajono savivaldybėje.

Skip to content