Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybėse:

Teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos stebėseną:

Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose:

Teisės aktai, reglamentuojantys duomenų rinkimą ir jų apsaugą

Skip to content