Viešieji pirkimai

Skelbimas apie planuojamus vykdyti pirkimus

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 2015 m. rugpjūčio-sausio mėn. planuoja atlikti šiuos projekto “Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas” pirkimus: 1) Sveikatos rizikos veiksnių, aplinkos įvertinimo ir metodinių priemonių pirkimas apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4,…

Plačiau

Skelbimas apie įvykdytą pirkimą

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 2015 m. birželio mėn. įvykdė viešinimo paslaugų pirkimą. 2015-06-26 su laimėtoju UAB “ORO PAGALVĖS” sudaryta paslaugų sutartis, kurios vertė – 2390 EUR.

Plačiau

Skelbimas apie planuojamus pirkimus

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 2015 m. liepos mėn. planuoja atlikti šiuos projekto “Pasvalio ir biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas” pirkimus: 1) Viešinimo paslaugų pirkimas apklausos žodžiu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7 ir…

Plačiau

Skelbimas apie įvykdytą pirkimą

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 2015 m. birželio mėn. įvykdė remonto darbų pirkimą. 2015-06-19 su laimėtoju UAB “Ramgesta” sudaryta Rangos sutartis, kurios vertė – 17928,57 EUR.

Plačiau

Informacija apie planuojamus pirkimus

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 2015 m. gegužės mėn. planuoja atlikti šiuos projekto “Pasvalio ir biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas” pirkimus: 1) Remonto darbų pirkimas apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 20.4, 103.7…

Plačiau

Informacija apie sudarytas sutartis

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 2015 m. kovo mėn. įvykdė projekto “Pasvalio ir biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas”  administravimo paslaugų pirkimą. 2015 m. kovo 6 d. su laimėjusiu tiekėju Mindaugu Samoška, veikiančiu pagal…

Plačiau

Informacija apie paskelbtą pirkimą

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 2015 m. vasario-kovo mėnesį planuoja atlikti projekto “Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas” Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-02-004 administravimo paslaugų pirkimą apklausos raštu būdu (Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 6.3.1.,…

Plačiau
Skip to content