Korupcijos prevencija

Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuras dalyvauja Pasvalio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2024 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdyme. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimas  Nr. T1-39 “Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020-2024 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo”.

Jei kilo kokių klausimų ar pastebėjimų apie korupciją, veiklas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos požymių, kreipkitės į atsakingą asmenį Augustę Gražinę el. paštu: vsbiuras@gmail.com arba telefonu: 8 451 20130.

Duomenys apie informacijos apie asmenis surinkimashttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/86bbb4f051e211ec862fdcbc8b3e3e05/asr

Teisės aktų aktų projektų antikorupcinis vertinimashttps://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.rezult_l?p_org=590&p_drus=371&p_kalb_id=1&p_rus=1&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gov=n

Skip to content