Pasvalio miesto maudyklų vandens kokybės rezultatai

Rugsėjo 3 d. buvo atlikti Pasvalio miesto maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Juos atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius. Tikrinamos buvo šios vietos: Lėvens upės maudykla Pasvalio miesto parke, maudykla prie ,,Lėvens“ pagrindinės mokyklos ir Šilo ežero maudykla. Ištirti šie mikrobiologiniai parametrai: žarniniai enterokokai (KSV/100 ml) ir žarninės lazdelės (Escherichia coli 100 ml). Nustatyta, jog tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės reikalavimus, išskyrus Lėvens upės maudyklą prie Pasvalio ,,Lėvens“ pagrindinės mokyklos, kurioje aptikta per didelis žarninių enterokokų skaičius.
 
Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija
 
 
 
 
Skip to content