Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo rezultatai

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kartu su Higienos institutu 2016 metais kovo – rugsėjo mėnesiais atliko „Vaikų gyvensenos tyrimą“. Mokyklinio amžiaus mokinių apklausa atlikta 50-tyje iš 60-ies Lietuvos savivaldybių. Iš viso apklausti 38 633 mokiniai. Pasvalio r. savivaldybėje apklausti 529 mokiniai, iš jų 5 kl. – 201, 7 kl. – 164, 9 kl. – 163 mokiniai. Tyrimo klausimynas buvo sudarytas iš dviejų dalių: 1) klausimų apie gyvenseną, kurie apima fizinį aktyvumą, mitybos ypatumus, televizoriaus žiūrėjimo bei naudojimosi kompiuteriu, alkoholio ir tabako gaminių, elektroninių cigarečių, narkotikų vartojimą, prevencijos programas mokyklose, patyčias, smurtą šeimoje ir traumas, saugumą kelyje, asmens higieną, savo sveikatos vertinimą. 2) bendrųjų klausimų, kuriais gaunama informacija apie pagrindinius demografinius veiksnius (lytį, amžių, klasę, gyvenamąją vietą), ir klausimų apie šeimą, namų aplinką, kalbą, tautybę. Tyrimas buvo atliekamas gavus kiekvieno vaiko tėvų/globėjų sutikimą. Anketos anoniminės ir rezultatai pateikiami apibendrintai. Šis tyrimas yra tęstinis, parengtas pagal Higienos instituto metodiką, suderintą su LR sveikatos apsaugos ministerija ir ateityje bus vykdomas kas 4 metai. Atlikus pakartotinius tyrimus bus galima stebėti rodiklių pokyčius.

Sveikatos vertinimas ir laimingumas. Mokyklinio amžiaus vaikai, kurie jaučiasi labai laimingi arba pakankamai laimingi galvodami apie savo dabartinį gyvenimą Pasvalio r. yra 87,0 proc., Lietuvos rodiklis (85,5 proc.). Didžiausias rodiklis 94,1 proc., Neringos sav. mažiausias – 81 proc. Zarasų r. sav. Lyginant duomenis pagal klasę, penktų klasių mokiniai yra laimingesni ir savo sveikatą vertina geriau nei septintų ir devintų klasių mokiniai. Mokyklinio amžiaus vaikai, kurie savo sveikatą vertina puikiai arba gerai Pasvalio r. yra 86,0 proc., Lietuvos, rodiklis yra mažesnis (84 proc.). Mažiausias rodiklis 72,5 proc., buvo Pagėgių sav.

Fizinis aktyvumas ir pasyvus laisvalaikis. Mokyklinio amžiaus vaikai, kurie kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau Pasvalio r. – 5,1 proc., Lietuvos rodiklis yra didesnis (9,7 proc.). Daugiau sportuoja 5-7 klasių mokiniai. Didžiausias rodiklis 15,3 proc., Alytaus m. sav., mažiausias – 2,9 proc. Neringos sav. Mokiniai, kurie vidutiniškai 4 ir daugiau valandų per dieną žiūri televizorių, žaidžia kompiuteriu sudarė 15,9 proc., Pasvalio r. mokinių, dauguma vyresnėse klasėse. Taigi, mažiau juda ir dažniau kompiuterinius žaidimus bei televizorių žiūri 9-tų klasių mokiniai. Lietuvos rodiklis 19,4 proc., didžiausias rodiklis –27,0 proc. Rietavo sav. mažiausias –12,1 proc., Elektrėnų sav.

Mitybos įpročiai bei burnos higiena. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien valgo pusryčius rodiklis Pasvalio r. sudarė 52,6 proc. Vyresnių klasių mokiniai dažniau valgo pusryčius nei jaunesni (5-tų klasių) mokiniai. Lyginat rodiklį su Lietuvos (46,5 proc.), jis yra didesnis. Džiugu, kad Lietuvos kontekste šis rodiklis yra tarp geriausių ir viršija bendrą Lietuvos rodiklį. Didžiausias rodiklis: 62,3 proc. Anykščių raj. sav. Bent kartą per dieną vaisius vartoja 34,8 proc. vaikų. Daržoves mokiniai valgo dažniau, 40,8 proc. Lyginant pagal klases, 5-7 klasių mokiniai vaisus ir daržoves vartoja dažniau nei vyresnių klasių. Vaikai, kurie valosi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per dieną Pasvalio r. sudarė 55,0 proc. Lietuvos rodiklis –55,3 proc., didžiausias rodiklis –73,5 proc. Neringos sav., mažiausias – 42,2 proc. Rietavo sav. Pastebėta, kad vyresni mokiniai t. y. devintokai kur kas dažniau valosi dantis nei 5-7 klasių mokiniai.

Tabako gaminių bei elektroninių cigarečių vartojimas. 11,7 proc. mokinių per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė tabako gaminius, arba elektronines cigaretes. Daugiausiai 9 klasių moksleiviai (22,7 proc.). Lietuvos rodiklis – 20,1 proc. Didžiausias Skuodo r. rodiklis – 35,7 proc. Mokyklinio amžiaus vaikai, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes Pasvalyje buvo 7,9 proc. vaikų. Dažniau žalingais įpročiais piknaudžiauja vyresnių t.y., 9 klasių mokiniai.

Alkoholio vartojimas. 15,1 proc. Pasvalio r. mokinių per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, daugiau vyresnių 9 klasių mokiniai. Lietuvos rodiklis buvo 29,3 proc. Didžiausias rodiklis – 44,5 proc. Rietavo sav., mažiausias – 14,2 proc. Elektrėnų sav. Per paskutinį mėnesį, alkoholį vartojo 9,3 proc. Pasvalio r. sav. apklausti 5-7-9 klasių mokiniai.

Marihuanos („kanapės/žolė“) bei kitų narkotinių medžiagų vartojimas. Mokyklinio amžiaus vaikai, kurie per paskutinius metus bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą, Pasvalio r. – 0,9 proc. Iš jų 0,6 proc. mokinių kanapes vartojo per paskutinį mėnesį. Pasvalio rodiklis buvo mažesnis nei Lietuvos (3,1 proc.). Didžiausias rodiklis, per paskutinį mėnesį buvo 4,3 proc. Jonavos r. sav., mažiausias 0 proc. – dauguma savivaldybių mokiniai išvis nevartojo kanapių ar kitų narkotinių medžiagų per paskutinį mėnesį. Lyginant pagal klases, didžiausias marihuanos paplitimas buvo tarp 9 klasių moksleivių.

Atšvaitų tamsiu paros metu, saugos diržų automobilyje naudojimas. 40,8 proc. Pasvalio r. mokinių, būdami lauke tamsiuoju paros metu visada nešioja atšvaitus. Penktokų, dėvinčių atšvaitus, buvo daugiausia (55,7 proc.). Pastebėta, kad Pasvalio r. rodiklis buvo didžiausias visoje Lietuvoje, tai reiškia, kad Pasvalio r. moksleiviai labiau rūpinasi savo saugumu nei kitų Lietuvos savivaldybių mokiniai. Lietuvos rodiklis buvo 27,15 proc. Taip pat 70,3 proc. Pasvalio r. 5-7-9 klasių moksleivių visada segi saugos diržus automobilyje.

Patyčios. Mokyklinio amžiaus vaikai, iš kurių tyčiojosi per paskutinius du mėnesius, Pasvalio r. – 39,3 proc., Lietuvos rodiklis – 45 proc. Rajono rodiklis mažesnis nei Lietuvos. Didžiausias rodiklis – 54,2 proc. Kazlų Rūdos sav., mažiausias – 21,7 proc. Vilkaviškio sav. Mokiniai, kurie patys tyčiojosi iš kitų vaikų per paskutinius du mėnesius Pasvalyje buvo – 34,0 proc., šalies – 41,6 proc. Pastebėta, kad patyčios vyrauja dažniau tarp 7 klasių mokinių. Jie linkę tyčiotis iš kitų mokinių, bei dažniau patiria patyčias patys.

Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Oksana Vaserytė

Skip to content