Pasvalio rajono demografinė situacija

Vienas pagrindinių rodiklių, atspindinčių demografinę situaciją yra gyventojų skaičius. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Pasvalyje, kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojų skaičius mažėjo. Pasvalys nuo 2001 iki 2016 metų neteko 9 379 gyventojų (10,2 proc.). Didžioji dalis gyventojų gyvena kaime, 2016 metų pradžioje kaimo vietovėse gyveno 17 509 gyventojai (68 proc.), mieste – 8092, (32 proc.).

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Panevėžio apskrityje ir visoje Lietuvoje ilgėja. Paskutiniais Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2015 metais Lietuvoje vidutinė gyvenimo trukmė buvo 74 metai, vyrai gyveno vidutiniškai 10 metų trumpiau nei moterys. Panevėžio apskrityje šis rodiklis tendencingai kilo ir 2015 metais rodiklis siekė 74,45 m.  Pasvalio gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė 72,2 metai, vyrų – 69 m., moterų 79 metai.

Paskutiniais Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis, gyventojų amžiaus struktūra žymiai nekito: vertinant vyrų ir moterų demografinę situaciją Pasvalio rajone pastebėta, kad rajone gyvena mažiau vyrų nei moterų. 2016 metų pradžioje Pasvalio rajone buvo užregistruota 12 077 vyrai (47,17 proc. Pasvalio rajono gyventojų) ir 13 524 moterys (52,83 proc.)  6 279 pensinio amžiaus gyventojai, kurie sudarė 24,5 proc. visų gyventojų užregistruotų 2016 metų pradžioje. Daugiausia Pasvalio rajone buvo užregistruota darbingo amžiaus gyventojų – 15 460, tai sudarė 60,3 proc. visų gyventojų. Mažiausia gyventojų grupė – vaikai iki 15 m., jie sudaro 15 proc. visų gyventojų. Pagrindinė gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis buvo neigiamas atvykusių ir išvykusių iš Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų skaičius. Šis skirtumas išlieka neigiamas nuo 2001 metų iki dabar, o tai reiškia, kad per pastaruosius 15 metų iš Pasvalio rajono išvyko 6257 daugiau žmonių nei atvyko gyventi. Taip pat gyventojų skaičius mažėjo ir dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos. 2004–2016 metų laikotarpiu Pasvalio rajone mirė 2 564 gyventojais daugiau nei gimė kūdikių. 2015 metais Pasvalyje gimė 286 kūdikiai, mirė 491 gyventojas. Įregistruota 199 santuokos, 93 ištuokos, mirė 1 kūdikis.

Nedarbas: Remiantis Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2015 metais Pasvalio rajone buvo užregistruota mažiau bedarbių, nei praėjusiais metais. Nuo 2011 metų pastebimas bedarbių mažėjimas. Nors Pasvalio rajone stebimas nedarbo lygio mažėjimas, tačiau nedarbo lygio rodiklis išlieka vienas aukščiausių Lietuvoje. 2015 metų pabaigoje Pasvalio darbo biržoje registruoti 2163 bedarbiai, t.y. 345 bedarbiais mažiau nei pernai metais.

Gyventojų sveikatos būklė: 2015 metais Pasvalio r. sav. užregistruota 154784 apsilankymai pas gydytojus, iš jų 26704 profilaktiniai apsilankymai (17,3 proc.). Remiantis Higienos instituto, sveikatos informacijos centro duomenimis 2001–2015 metais kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys (transporto įvykiai, apsinuodijimai alkoholiu, tyčiniai susižalojimai) – pagrindinės Pasvalio rajono gyventojų mirties priežastys. 2015 metais nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 279 gyventojai, (daugiau moterų (170) nei vyrų (109). Nuo piktybinių auglių 103, (daugiau vyrų (53) nei moterų (50).  Nuo išorinių priežasčių 34 gyventojai, (daugiau vyrų (28), nei moterų (6)).  Nuo 2011 iki 2014 metų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų mažėjo, tačiau 2015 metais vėl kilstelėjo į viršų. Mirtingumas nuo piktybinių auglių pradėjo didėti 2013 metais. Išorinių mirties priežasčių rodiklis 2014 metais buvo didžiausias, 2015 metais sumažėjo, tačiau išliko aukštas.

 

Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro sveikatos stebėsenos specialistė Oksana Vaserytė

Skip to content