Nerūkymo zonos Pasvalio rajone

Pasvalio r. sav. Neigiamų socialinių veiksnių prevencijai koordinuoti komisija, Švietimo ir sporto skyrius, Visuomenės sveikatos biuras, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatas, rajono seniūnijos, Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras kasmet įgyvendina Pasvalio r. savivaldybės Priklausomybę sukeliančių medžiagų (narkotikų, alkoholio tabako ir kt.) vartojimo mažinimo ir prevencijos programą.
 
Įgyvendinant Programą, paskelbtos nerūkymo zonos Pasvalio r. savivaldybėje, atliekamas šių zonų ženklinamas specialiais ženklais, kontroliuojama, kad būtų paisoma draudimo rūkyti. Nerūkymo zonų ženklinimas – tai viena iš Programos 2020–2022 m. priemonių.
 
Nerūkymo zonų paskelbimo tikslas yra užtikrinti vaikų ir suaugusiųjų teises į sveiką aplinką, siekiant sumažinti rūkančiųjų skaičių rajone. Nerūkymo zonų nauda – labiausiai lankomose vietose suaugusieji bei vaikai gali kvėpuoti neužterštu oru. Ši iniciatyva siekia pakeisti rūkančiųjų įpročius rūkyti viešose vietose.
 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2012 m. gegužės 30 d. Nr. T-142) Pasvalio rajone nerūkymo zonomis yra paskelbtos šios vietos ir teritorijos: sporto bei kultūros įstaigos ir jų teritorijos, Vytauto Didžiojo aikštė, Smegduobių parkas Pasvalio mieste, Autobusų stoties teritorija, esanti Pasvalio mieste, dengtos rajono autobusų stotelės, vaikų žaidimo aikštelės, paplūdimiai (sezono metu), esantys Pasvalio miesto ir rajono teritorijoje.
 
Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsniu, Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes) draudžiama:
 
1) visose, švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose yra teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;
2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
3) bendrose gyvenamosiose, kitose bendro naudojimo patalpose, kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru;
4) visų rūšių transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems;
5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
6) transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų.
 
Rūkantiems nerūkymo zonose arba kitose vietose, kuriose uždrausta rūkyti yra taikomos administracinės nuobaudos. Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksą 492 straipsnį už tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimą pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki penkiasdešimt eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki devyniasdešimt eurų. Už šio straipsnio numatytus administracinius nusižengimus taikoma tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimas.
 
Pastebėjus minėtose vietose rūkančius, galime mandagiai paprašyti jų nerūkyti arba perspėti dėl galimų nemalonumų. Tikimasi, jog miesto gyventojai bus supratingi ir atsižvelgdami į gresiančias nuobaudas, o svarbiausia į aplinkinių gerovę, laikysis teisės aktais nustatytų reikalavimų. Taigi nereikėtų likti abejingiems!
 
Turinčius pasiūlymų dėl naujų nerūkymo zonų žymėjimo, Pasvalio rajono gyventojus, prašome pateikti tel.: (8 451) 20130, 20131 ir el. paštu vsbiuras@gmail.com
 
Paveikslėlis www.etaplius.lt
 
Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija.
Gali būti tekstas „NERÜKYMO ZONA!“ vaizdas
 
 
Skip to content