Pasvalio miesto maudyklų vandens kokybės rezultatai

2023 metų rugpjūčio 4 dieną buvo atlikti Pasvalio miesto maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Juos atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius.
Tikrinamos buvo šios vietos: Lėvens upės maudykla Pasvalio miesto parke ir maudykla prie ,,Lėvens“ pagrindinės mokyklos bei Šilo ežero maudykla. Ištirti šie mikrobiologiniai parametrai: žarniniai enterokokai (KSV/100 ml) ir žarninės lazdelės (Escherichia coli 100 ml). Nustatyta, jog tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus higienos reikalavimus“.
Skip to content