Rugpjūčio 1 d. buvo atlikti Pasvalio miesto maudyklų vandens kokybės tyrimai

Informuojame, kad vandens kokybė Šilo ežere, Lėvens upėje ties Pasvalio Lėvens pagr. mokykla ir Pasvalio poilsio parko maudykloje atitinka higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“.
Pasvalio rajono sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija
V.Jankevičienės nuotrauka
Skip to content