2019 m. Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

Pristatome Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą už 2019 metus. Šioje ataskaitoje pavaizduoti visi LSP 2019 metų Pasvalio rajono savivaldybės rodikliai ir jų lyginimas su Lietuvos vidurkiu. Ataskaita ruošiama pagal šviesoforo principą.

  • jei savivaldybė yra viena iš 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis – geriausias, žymima žalia spalva.
  • jei savivaldybė yra viena iš 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis – prasčiausias, žymima raudona spalva.
  • likusių 36 savivaldybių reikšmės žymimos geltona spalva.

Apskaičiavus ir išanalizavus 2019 m. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius, turime galimybę palyginti pastaruosius su praėjusių metų rodikliais. Labiausiai 2018–2019 m. gerėjo mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu 100 000 gyventojų, mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu rodiklis 100 000 gyventojų, Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1 000 gyvų gimusių, mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyventojų, taip pat gerėjo sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų.                              

Pasvalio rajono demografinė situacija

Remiantis Lietuvos statistikos duomenimis 2020 metų pradžioje, Pasvalio rajono savivaldybėje gyveno 22 829 gyventojai, 548 gyventojais mažiau nei praeitais metais. Didžioji dalis gyventojų gyveno kaime, 15 435 gyventojai (67,6 proc.), mieste – 7394, (32,4 proc.). Vertinant vyrų ir moterų demografinę situaciją Pasvalio rajone pastebėta, kad rajone gyvena mažiau vyrų nei moterų. 2020 metų pradžioje Pasvalio rajone buvo užregistruota 10 768 vyrai (47,1 proc.) ir 12 061 moterys (52,8 proc.). 2020 metais rajone užregistruota 5758 pensinio amžiaus gyventojų ir tai sudarė 25,2 proc. visų gyventojų užregistruotų 2020 metų pradžioje. Daugiausia Pasvalio rajone buvo užregistruota darbingo amžiaus gyventojų – 13 691, tai sudaro 59,9 proc., ir vaikų nuo 0 iki15 metų amžiaus užregistruota – 3380 (14,8 proc.).

Atrinkti sveikatos stebėsenos rodikliai savivaldybėje

Vertinant Pasvalio rajono sveikatos rodiklius pasirinkti šie sveikatos rodikliai, kurie daugelį metų yra aukštesni už Lietuvos vidurkį.

  1. Mirtingumo rodiklis dėl savižudybių 100 000 gyventojų.
  2. Vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų skaičius savivaldybėje.
  3. Vaikų (6–13 m.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje.
  4. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų ir piktybinių navikų 100 000 gyv.

Analizuojant mirtingumo rodiklį dėl savižudybių, Pasvalio rajono rodiklis 2019 metais pateko tarp 36 savivaldybių, kuriose rodiklis buvo vertinamas kaip atitinkantis Lietuvos vidurkį. 2019 metais Pasvalio rajone nusižudė 5 gyventojai (59,1/100 00 gyv.), 9 gyventojais mažiau nei 2018 metais.

Vertinant vaikų skaičių rajone, kurie turi sveikus dantis, nustatyta, kad 2019 metais Pasvalyje sveikus dantis turėjo tik 13,2 proc. vaikų.  Palyginus su 2018 m. m. rodiklis sumažėjo 1 proc. Šis rodiklis pateko tarp 12 savivaldybių, kuriose rodiklis rodo prasčiausią situaciją. Tai pat didelę įtaką sveikiems dantims toliau augti turi vaikų nuo 6 iki 14 m. amžiaus skirta Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, kuria Pasvalyje pasinaudojo tik 7,5 proc. vaikų (6-13 m.).

Vertinant Pasvalio rajono savivaldybės mirtingumą nuo kraujotakos sistemos ligų, 2019 m. mirė 247 Pasvalio rajono gyventojai (mirtingumo rodiklis – 1069,1/100 000 gyv.), 2018 m. mirė 229 gyventojai (mirtingumo rodiklis – 967,4/100 000 gyv.), 18 gyventojų daugiau nei 2018 metais. Šis rodiklis pateko tarp 12 savivaldybių, kuriose rodiklis rodo prasčiausią situaciją.

Vertinant mirtingumo rodiklį nuo piktybinių navikų Pasvalyje, 2019 m. nuo šių ligų mirė 86 gyventojai (mirtingumo rodiklis 372,2/100 00 gyv.), t. y., 6 gyventojais daugiau nei pernai, 2018 m. – 80 gyv. Nors rodiklis atsidūrė tarp 36 savivaldybių geltonoje pozicijoje, tačiau vis tiek išlieka aukštesnis už Lietuvos vidurkį.

Išsamią ataskaitos analizę galite atsisiųsti paspaudę žemiau esantį failą.

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro informacija

Dokumentai
Failas Atsisiųsti
2019_m._Visuomenes_sveikatos_stebesenos_ataskaita_1.pdf
Skip to content