2021 metų Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

Kasmet (kiekvienų metų pabaigoje) Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras ruošia Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą už praėjusius metus. Stebėsenos ataskaitoje aprašomi visuomenės sveikatos būklę atspindintys rodikliai, kurie geriausiai parodo, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos tikslai bei uždaviniai. Pagrindinių rodiklių sąrašo (51 rodiklis) interpretavimo ir analizės tikslas – įvertinti, kokia esama gyventojų sveikatos ir sveikatą lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, Lietuvos sveikatos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kontekste ir kokių intervencijų/priemonių reikia imtis, siekiant stiprinti savivaldybės žmonių sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus. Šioje ataskaitoje rasite Pasvalio rajono sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilį, išsamią pasirinktų rodiklių analizę, išvadas ir rekomendacijas.

Išsamiau susipažinti su minėta sveikatos stebėsenos ataskaita galite paspausdami žemiau esantį failą.

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro informacija

Dokumentai
Failas Atsisiųsti
Visuomenes_sveikatos_stebesenos_ataskaita_2021_m.pdf
Skip to content