Pasvalio maudyklose vanduo švarus

formuojame, kad liepos 21 d. buvo gauti tyrimai iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos.
Lėvens upės maudyklos ties Pasvalio Lėvens mokykla, Lėvens upės maudyklos Pasvalio miesto parke, ir Šilo ežero paimti vandens mėginiai atitiko Lietuvos higienos normos HN 92: 2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus.
Ištirti šie mikrobiologiniai parametrai: žarniniai enterokokai (ksv/100ml) ir žarninės lazdelės (ksv/100ml). Minėtose maudyklose parametrų koncentracija yra labai maža.
Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija
Skip to content