Pasvalio miesto maudyklų dirvožemio, dumblo ir smėlio kokybės rezultatai

Rugpjūčio 18 d. buvo atlikti Pasvalio miesto maudyklų dirvožemio, dumblo, bei smėlio parazitologiniai tyrimai. Juos atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius. Tikrinamos buvo šios vietos: Lėvens upės maudykla Pasvalio miesto parke, maudykla prie ,,Lėvens“ pagrindinės mokyklos ir Šilo ežero maudykla. Kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta, paimti mėginiai atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” reikalavimus.

Skip to content