Pasvalio miesto maudyklų vandens kokybės rezultatai

Birželio 23 d. buvo atlikti Pasvalio miesto maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Juos atliko Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius. Tikrinamos buvo šios vietos: Lėvens upės maudykla Pasvalio miesto parke, maudykla prie ,,Lėvens“ pagrindinės mokyklos ir Šilo ežero maudykla. Ištirti šie mikrobiologiniai parametrai: žarniniai enterokokai (KSV/100 ml) ir žarninės lazdelės (Escherichia coli 100 ml). Nustatyta, jog tirtų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės reikalavimus.

Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija

Skip to content