Pasvalio r. maudyklų vandens tyrimų rezultatai

Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad 2022 metų birželio 10 dieną gauti Pasvalio mieste esančių: Šilo ežero, Lėvens upės Pasvalio miesto parke ir Lėvens upės ties ,,Lėvens“ pagrindine mokykla maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai. Pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, reglamentuojančią paplūdimių vandens kokybės privalomas vertes, minėtų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytą normą.
Skip to content