Rajoninė mokinių konferencija Pumpėnų gimnazijoje „Elektroninės cigaretės: Kas? Kaip? Kodėl? Patirtys ir įžvalgos“.

Eidami mažais žingsneliais ir naudodami įvairius pedagoginius ir psichologinius metodus: diskusijas, grupių pranešimus, filmo peržiūrą ir analizę, pokalbius su tėvais, praktinius namų darbus, samprotavimus, paskaitas tėvams, refleksijas, padarėme ne tik minčių, bet ir veiksmų šuolį apie elektronines cigaretes ir jų poveikį sveikatai. Mokslo metams baigiantis organizavome rajoninę konferenciją „Elektroninės cigaretės: Kas? Kaip? Kodėl? Patirtys ir įžvalgos“. Konferencija vyko dvi dienas. Svarbu paminėti, kad mokiniai pristatė savarankiškai atliktus darbus: jie analizavo literatūrą, sudarė anketas, vykdė tyrimus, apibendrino, pateikė išvadas ir konferencijoje skaitė pranešimus  ar pristatė savo kūrybinius darbus.

Antrą konferencijos dieną keturis pranešimus pristatė svečiai iš kitų Pasvalio rajono mokyklų: Pasvalio Lėvens  ir Saločių Antano Poškos pagrindinių mokyklų,  Vaškų gimnazijos ir Pasvalio Svalios progimnazijos. Antra konferencijos dalis buvo skirta psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai. Šiuolaikinės veiksmingiausios prevencijos priemonės yra: sveikos asmenybės ugdymas, vaikų ir tėvų ryšio stiprinimas, skurdo mažinimas, šeimos stiprinimas. Tai laikui imlios ir įgūdžiams reiklios priemonės. Pumpėnų gimnazijoje ne vieni metai vyksta „Jaunimas gali“ programa. Programos koordinatorė Aistė Baronaitė-Bertašienė ne tik pasidalino patirtimi ugdant  kūrybiškumą, didinant pasitikėjimą savimi, bet ir kvietė  į dar artimesnį bendradarbiavimą, įsijungiant į savanorių komandą.

Pumpėnų parapijos klebonas Domingo Avellaneda Cabanillas, kuris jau bene 20 metų organizuoja įvairius renginius, skatinančius pasitikėjimą savimi, pasidalino ne tik kunigo, bet ir savo tėvų bendravimo su savo vaikais patirtimi.

Pumpėnų gimnazijos mokinių mama Jurgita Varuškevičienė išsakė tėvų lūkesčius ir pasidalijo įžvalgomis, kaip spręsti konfliktines situacijas tarp tėvų ir vaikų.

Noriu padėkoti 5–11 klasių vadovėms: Reginai Urbonavičienei, Jurgai Bagdonienei, Donatai Šatienei,  Dianai Augustinienei, Laimai Noreikienei, Rimai  Žemaitytei, Eglei Mickeliūnienei, Vaivai Jareckienei  už konsultacijas ir moralinį mokinių palaikymą ruošiant pranešimus. Pumpėnų parapijai, projekto „Jaunimas gali“ vadovams, Pumpėnų bendruomenės pirmininkui Arminui Vareikai už nuoširdų ir artimą bendradarbiavimą vykdant ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos priemones.

Tariu ačiū svečiams iš kitų mokyklų už pasidalinimą patirtimi.

Taip pat dėkoju konferencijos organizavimo grupės narėms: mokyklos sveikatos stiprinimo programos koordinatorei Donatai Šatienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Lijanai Kvedarienei, socialinei pedagogei Gražinai Kiaunienei, kurios generavo idėjas, diskutavo, sprendė techninius klausimus.

Visi įdėjo daug darbo, bet patyrė ir džiugių akimirkų, o mokinių pranešimai nustebino ne tik aktualumu, bet ir įžvalgomis. Konferencijos metu pateikti  konkretūs pasiūlymai skatins artimesnį bendradarbiavimą:

  1. Aktyviau įsijungti į savanorystę (Pumpėnų vidurvasario festivalio metu), nes padėdami kitiems, padedame sau.
  2. Organizuoti mokinių konferenciją tėvams, nes santykiai tarp tėvų ir vaikų, grįsti meile ir šiluma, mažina vienišumą ir ugdo sveiką asmenybę.
  3. Prisijungti prie šeimos dienos organizavimo, nes gyvenimo vertybės skatina gerai gyventi.

Tik susitelkę galime įveikti ir elektroninių cigarečių su mįslingais skysčiais vartojimo problemą, kuri virsta kone pandemija.

Visuomenės sveikatos  specialistė, vykdanti  sveikatos priežiūrą mokykloje Daiva Čingaitė

Nuotraukos: Gražinos Kiaunienės

Skip to content