Seminaras apie lygius ir lygesnius

Pasvalio P.Vileišio gimnazijoje vyko forumo teatro seminaras „Lygūs ir lygesni“.

„Neabejoju Forumo teatro metodo nauda žmogaus psichologinei ir emocinei sveikatai“, – sako lektorė, Šiaulių valstybinio dramos teatro aktorė Monika Šaltytė-Dovydavičienė.


Užsiėmime dalyvavo IIC gimnazinės klasės mokiniai, mokytojai, savivaldybės bei visuomenės sveikatos biuro atstovai. Seminaro dalyviai judesio, vaidybos pagalba aktyviai dalyvavo iškeltų problemų aptarime ir sprendime. Kiekvienas rinkosi jam priimtiną poziciją, diskutavo grupėse, siūlė koreguoti kitaip manančių apsisprendimus. Dalyviams teko net skulptoriaus vaidmuo koreguojant ir kuriant žmonių skulptūras, kad pagerintų skulptūros elemento (žmogaus) situaciją, kuri leistų pasijusti geriau kenčiančiam nuo psichologinio ir fizinio smurto.


Dalyviai atliko vaidybines užduotis, tapdami mokyklų direktoriais, darbdaviais, priimančiais darbuotojus į įvairias darbovietes. Žiūrovai, kaip ir tikrame teatre, taip pat buvo. Stebėdami atskirų grupių pasirodymus, jie vertino ir siūlė daryti vaidinusiems aktoriams sprendimų pakeitimus, kurie galėtų pakeisti vaidinusių personažų likimus gerąja linkme.


Mokiniai tarytum pabuvojo suaugusiųjų pasaulyje, kur daugelyje situacijų patiria nelygybę tarp įvairių socialinių žmonių grupių. Juk labai dažnai vyresnio amžiaus žmogaus nebenorima priimti į darbą, kaip ir moters, auginančios mažamečius vaikus. Neretai nepageidaujamas darbdavių būna ir žmogus su negalia. Mokykloje klasiokai sunkiai priima kitokios išvaizdos ar kitaip besielgiantį klasioką. Pabandėme pabūti visi kartu ir atskirai teisėjais, teisingais ir klystančiais, spręsdami lygybių klausimą. Kaip mums tai pavyko, kiekvienas įsivertinsime. Bet buvo įdomi patirtis, o lektorei dėkojame už neprailgusį užsiėmimą.


Primename, kad lygios galimybės yra tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.


Veikla organizuota įgyvendinant Pasvalio rajono savivaldybės 2023-2027 m. psichoaktyvių medžiagų, priklausomybių, savižudybių, smurto artimoje aplinkoje, lyčių lygybės, lygių galimybių prevencinę programą


Rasa Rutkauskienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje


Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuras


📷 F.Petriškio ir V.Jankevičienės

 

Skip to content