Suvestinė 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

Higienos instituto (HI) specialistai parengė suvestinę 2023 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą, kurioje didžiausias dėmesys – savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybės aspektams.

HI kasmet rengia ir skelbia suvestinę savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ punktą 10.4. „Rengia ir iki liepos 1 d. Higienos instituto interneto svetainėje skelbia suvestinę praėjusių metų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą“. Šioje ataskaitoje pagrindinis dėmesys skiriamas parengtų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybės aspektams: pristatymo laikui, ataskaitų apimčiai, problemoms pateikiant rodiklius, savivaldybių dažniausiai išskirtoms prioritetinėms sritims, pateiktoms išvadoms ir rekomendacijoms.

Po kiekvienu suvestinės ataskaitos skyreliu nurodomos HI specialistų rekomendacijos, siekiant, kad kitais metais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos būtų parengtos dar geriau.  

Šiais metais laiku ataskaitas pateikė 60 savivaldybių. Nors vis dar pasitaiko tobulintinų ataskaitų dėl jų turinio, bet pastebima, kad kasmet ataskaitų kokybė gerėja. Tai rodo, jog jų rengėjai vis dažniau atkreipia dėmesį į HI rekomendacijas.

2023 m. ataskaitose dažniausiai analizuota problema savivaldybėse – traumos ir nelaimingi atsitikimai (tarp jų ir savižudybės bei bandymai žudytis). Tokia tendencija vyrauja jau kelerius metus iš eilės.

Suvestinė 2023 m. ataskaita skelbiama HI interneto svetainėje adresu Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena – Higienos institutas.

Su atskiromis savivaldybių ataskaitomis galite susipažinti HI interneto svetainėje adresu 2019–2022 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos – Higienos institutas.

Skip to content