Ar galime jaustis geriau?

Ne paslaptis, kad mokyklų tikslas – geresni mokinių mokymosi pasiekimai, bei gerėjanti socialinė emocinė būklė. Tam pasiekti reikia sukurti mokykloje tinkamą klimatą, kuriame drauge dirbtų mokyklos darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. Mokslininkai įrodė, kad būti laimingu išmokstama. Visiems mums reikia pasijusti pastebėtais ir įvertintais. Tyrimai rodo, kad kūrybiškumas yra vertingas dalykas ir mokytojams, ir mokiniams. Svarbu kurti kūrybingumą skatinančią aplinką. Tai didina saugumo jausmą ir mokymosi motyvaciją. Šį jausmą kurti padeda bendros patirtys – šventės, ekskursijos, kitos veiklos ir jų aptarimas. Kūrybiškumui ugdyti būtinas palankus emocinis klimatas, kurį kuria visi mokyklos bendruomenės nariai. Geri santykiai, jaučiamas palaikymas, parama ir bendradarbiavimas formuoja ne tik teigiamą mokinių požiūrį į mokyklą ir mokymąsi, bet ir didina pasitikėjimą savimi ir džiaugsmą.
Kūrybingumui skatinti, gegužės mėnesį, Pumpėnų gimnazijos bendruomenė organizavo Mokyklos dieną. Šventės metu vyko kūrybinės dirbtuvės ir koncertas. Jų metu kūrėme pasitikėjimą, gaminome, lankėme parodas, dainavome, diskutavome, ruošėme, žaidėme, klausėmės, eksperimentavome, šokome, gaminome, pynėme, nes kūryba – įprotis, kurį reikia ugdyti. Todėl sugalvojome kažką naujo, kad sukurtame kažką naujo, jaustume pasitenkinimą, patirtume teigiamas emocijas. Kūrybinio mąstymo pagalba galime žymiai lengviau suprasti kas tinka. Tai pasiekti gali pavykti tik nuolatinėmis, reguliariomis treniruotėmis, nes visos užduotys, kurios kažkada iškilo žmonijai, buvo sprendžiamos pasitelkiant kūrybinį mąstymą. Labai daug dalykų, kurie mus supa kasdienybėje – buvo kažkada kažkieno sugalvoti. Džiaugiamės ir nauja išskirtine erdve – amfiteatru. Natūralioje, gamtos apsuptyje ir kūrybingumą skatinančioje aplinkoje, sugalvosime, išbandysime ir patikrinsime dar daug įvairių veiklų.
Nuotraukos: Kamilės Kaveckaitės, Danguolės Anilionytės, Ritos Grigalionienės, Gražinos Kiaunienės.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Daiva Čingaitė
Skip to content