Aktuali informacija negalią turintiems asmenims ir jų artimiesiems

Pasvalio socialinių paslaugų centras nuo 2021metų rugsėjo mėn. teikia asmeninio asistento paslaugas Pasvalio r. neįgaliems gyventojams nepriklausomai nuo jų amžiaus ar negalios pobūdžio.
 
Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgus į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. Pavyzdžiui, asmeninis asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.
 
Asmeninę pagalbą gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Tokios pagalbos poreikį 1 metams nustato socialinis darbuotojas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.
 
Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės už 256 eurų, už asmeninę pagalbą mokėti nereikia. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turi mokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. jo pajamų. Mokestis už paslaugas asmeniui apskaičiuojamas individuliai.
 
Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti nustatytos formos prašymą dėl asmeninės pagalbos, taip pat pateikti asmens negalią patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, jei kreipiasi ne pats neįgalusis, tai atstovas pateikia dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą.
 
Išsamesnę informaciją teikia:
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė Daiva Mažuknienė, adresu Vytauto Didžiojo a. 1 Pasvalys, 415 kab., tel. 8 658 30 724.
Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Gitana Gaidžiūnienė, adresu Joniškėlio g. 1, Pasvalys, tel. (8 451) 52755, (8 641) 89830.
 
Pasvalio socialinių paslaugų centro informacija.
 
Gali būti tekstas „LIETUVOS LIEUVSESL RESPUBLIKOS SEIMAS Paslauga bus teikiama nejgaliajam, kuris dél negalios negalés savarankiškai atlikti darby ir vykdyti veiklu. i ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA € Didesnes pajamas gaunantys nejgalieji turés apmokéti 20 proc. pagalbos teikimo kaštu, tačiau tai negalés viršyti 20 proc. jo pajamu. Pagalbą teiks asmeninis asistentas, kuris su nejgaliuoju negalés büti susijÄs artimais giminystés ryšiais. Asmeninés pagalbos poreikis bus nustatomas individualiai kiekvienam nejgaliajam. Asmeniné pagalba nemokamai bus teikiama nejgaliesiems, kuriu pajamos bus mažesnés nei 256 eury. G Asmeninés pagalbos poreikis bus nustatomas vieniems metams. Asmeninés pagalbos poreiki nejgaliojo prašymu nustatys socialiniai darbuotojai.“ vaizdas
 
 
Skip to content