Kviečiame dalyvauti suaugusiųjų gyvensenos tyrime

Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakyme Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ nustatytą periodiškumą 2022 m. bus atliekamas antrasis Lietuvos savivaldybių suaugusių gyventojų gyvensenos stebėsenos tyrimas. Tyrimo vykdymo pradžia numatoma balandžio–birželio mėnesiais.
Pasvalio rajono savivaldybėje šį tyrimą organizuos ir vykdys Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, koordinuos – Higienos institutas.
Pirmą kartą suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas Lietuvos savivaldybėse atliktas 2018 m.
Vykdant tyrimą numatoma apklausti atsitiktiniu būdu atrinktus Pasvalio miesto ir rajono gyventojus nuo 18 metų. Klausimynas bus sudarytas iš klausimų apie sociodemografinius duomenis ir apie suaugusiųjų gyvensenos rodiklius – sveiką elgseną, rizikingą elgesį, sveikatos, gyvenimo kokybės vertinimą, laimingumą.
Periodiškai vykdoma standartizuota suaugusiųjų gyvensenos stebėsena suteikia galimybę kaupti duomenis apie Lietuvos suaugusių gyventojų gyvensenos įpročius, palyginti gyvensenos rodiklius tiek savivaldos, tiek tarptautiniu lygmeniu, leidžia stebėti pokyčius ir tikslingai planuoti ir vykdyti prevencines priemones.
Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo klausimynas, metodika ir ankstesnių tyrimų rezultatai paskelbti Higienos instituto tinklalapyje adresu https://www.hi.lt/lt/gyvensenos-stebesena.html
Gyventojų apklausa yra anoniminė, duomenys bus naudojami tik apibendrinti kartu su kitų dalyvių atsakymais. Dalyvavimas apklausoje yra visiškai saugus ir konfidencialus.
 
Pasvalio r. sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija
Skip to content