Mokyklinio amžiaus vaikų daug cukraus turinčių maisto produktų bei gėrimų suvartojimo tyrimas

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais atliko “Mokyklinio amžiaus vaikų daug cukraus turinčių maisto produktų bei gėrimų suvartojimo tyrimą”. Apklausta 1151 atsitiktinės atrankos būdu atrinktų bendrojo ugdymo mokyklų 5, 7 ir 10-11 klasių mokinių visoje Lietuvoje. Šiame tyrime dalyvavo Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla ir Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija. Vaikai buvo apklausiami, gavus mokinių tėvų sutikimą. Apklausą atliko visuomenės sveikatos specialistai dirbantys mokyklose. Anketa buvo anoniminė ir tyrimo rezultatai pateikiami apibendrintai.
Iš viso tyrime dalyvavo 38 proc. 5-tų, 35,7 proc. – 7-tų ir 26,3 proc.-10-11-tų klasių mokiniai. Mergaitės sudarė 53,3 proc., o berniukai 46,7 proc. visų apklaustųjų. Tyrimo duomenys parodė, kad mokyklinio amžiaus vaikai tik su daug cukraus turinčiais maisto produktais per parą vidutiniškai gauna 67,5 g cukrų, iš kurių daugiausia cukrų gaunama iš saldainių (14,8 g), šokolado (12,2 g) bei tortų, pyragų, pyragaičių (11,2 g). Mokiniai per parą vidutiniškai išgeria 1,55 stiklines gaiviųjų gėrimų, 0,95 stiklinės sulčių, nektarų ir sulčių gėrimų bei 2,1 puodelius arbatos ir kitų karštų gėrimų. Nustatyta, kad mokyklinio amžiaus vaikai su daug cukraus turinčiais maisto produktais bei gėrimais iš viso per parą vidutiniškai gauna 130,8 g cukraus, ir tai sudaro 22,3 proc. paros maisto davinio energinės vertės, kai rekomenduojama gauti ne daugiau 10 proc. Nustatyta, kad iš viso per parą iki 60 g cukrų (iki 10 proc. E – (maisto davinio energinės vertės) gauna tik mažiau kaip trečdalis vaikų, iš kurių iki 30 g-tik 13,3 proc.: dar trečdalis vaikų per parą gauna iki 130 g, o likusieji (41,3 proc.) – daugiau kaip 130 g cukrų. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad į vieną 200 ml arbatos ar kitų karštų gėrimų puodelį mokiniai deda vidutiniškai po 1,58 arbatinių šaukštelių (a. š.= 5 g) arba 7,9 g cukraus. Kas penktas (19,5 proc.) mokinys nurodė, kad į arbatą ar kitus karštus gėrimus visai nededa cukraus, tačiau beveik kas trečias (28,5 proc.) pasakė, kad deda į šiuos gėrimus po 1 a. š. cukraus, o kas antras (51,9 proc.) – 2, 3 ir daugiau arbatinių šaukštelių, iš jų – 36,1 proc. – po 2 a. š., 15,9 – po 3 ir daugiau. Taip pat apskaičiuota, kad mokiniai per parą išgeria 4 ir daugiau stiklines geriamojo vandens.
Pagal rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas tiek vaikai, tiek suaugę iš cukraus turėtų gauti ne daugiau kaip 10 proc. paros maisto davinio energinės vertės, o Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja siekti, kad cukrus sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. E., įskaitant cukrus, esančius visuose maisto produktuose ir gėrimuose. Tyrimo duomenimis, mokyklinio amžiaus vaikai per parą su daug cukraus turinčiais maisto produktais ir gėrimais iš viso vidutiniškai gauna 130,8 g cukrų, ir tai sudaro 22,3 proc. E, iš kurių vien tik su maisto produktais gaunama 11,5 proc. E. Nustatyta, kad vaikai daug vartoja įvairių saldžių gėrimų, todėl su jais gauna dar 10,8 proc. E cukrų. Tyrimų duomenys rodo, kad iki 60 g (iki 10 proc. E) cukrų per parą gauna tik mažiau kaip trečdalis, o PSO rekomenduojamą siektiną cukrų (cukraus) paros kiekį – iki 30 g, suvartoja tik 13,3 proc. vaikų. Taigi, didžiosios dalies (71,1 proc.) vaikų per parą su maisto produktais ir gėrimais gaunamas cukrų kiekis ženkliai viršija rekomenduojamas paros normas. Nustatyta, kad mokyklinio amžiaus vaikai vidutiniškai per parą išgeria apie du puodelius arbatos. Ir nors beveik kas penktas mokinys atsakė, kad į arbatą ar kitus karštus gėrimus visai nededa cukraus, tačiau 51,9 proc. mokinių jo deda po 2 ir daugiau arbatinių šaukštelių, ir todėl vien tik su arbata ir kitais karštais gėrimais kas antras mokinys gauna vidutiniškai daugiau kaip 20 g arba 4 a. š. cukraus per parą. Išanalizavus cukrų (cukraus) suvartojimą priklausomai nuo mokinių lyties, stebima, kad berniukai statistiškai reikšmingai daugiau negu mergaitės gauna cukrų tiek iš viso (berniukai – 141,2 g, mergaitės – 121,6 g), tiek tik su gaiviaisiais gėrimais, sultimis bei nektarais, tiek tik su maisto produktais ar arbata ir kitais karštais gėrimais; taip pat berniukai statistiškai daugiau negu mergaitės per parą gauna cukrų su tokiais gaiviaisiais gėrimais, kaip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pepsi, nors su sultimis, nektarais ir sulčių gėrimais cukrų berniukai gauna panašiai kaip ir mergaitės. Palyginus cukrų suvartojimą tarp klasių, kuriose mokiniai mokosi, nustatyta, kad tiek iš viso, tiek su maisto produktais ir gėrimais mažiausiai cukrų gauna vyresnių (10-11 kl.) klasių mokiniai, išskyrus glaistytus varškės sūrelius ir sultis bei nektarus ir sulčių gėrimus, su kuriais 10-11 klasių mokiniai gauna daugiau cukrų, negu 5 ir 7 klasių mokiniai.
Mokyklinio amžiaus vaikai per parą su daug cukraus turinčiais maisto produktais ir gėrimais gauna ženkliai (daugiau kaip du kartus) didesnį negu rekomenduojamą cukrų kiekį. Tik mažiau kaip trečdalis vaikų suvartoja rekomenduojamą paros cukrų kiekį ir tik 13,3 proc. – siektiną (ne daugiau 5 proc. E arba iki 30 g) paros cukrų suvartojimo kiekį. Cukrų daugiau suvartoja berniukai, kaime gyvenantys ir jaunesnių klasių (5 ir 7 kl.) mokiniai.

Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Oksana Vaserytė

Informacija parengta pagal Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros išleistu leidiniu „VISUOMENĖS SVEIKATA“
Daugiau informacijos http://sm-hs.eu/index…/…/article/viewFile/sm-hs.2018.035/pdf

Skip to content