Pasvalio miesto maudyklų vandens ir smėlio kokybės tyrimai

Informuojame, kad liepos 21 d. buvo paimti vandens ir smėlio mėginiai. Vandens kokybė Šilo ežere, Lėvens upėje ties Pasvalio Lėvens pagr. mokykla ir Pasvalio parko maudykloje atitinka higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Be to, paplūdimių smėlio mėginiuose kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.
Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašas patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“.
Pasvalio rajono sav. Visuomenės sveikatos biuro informacija
Skip to content