Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia konkursą Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, įgyvendinanti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir savarankiškąsias visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas ir išlaikoma iš valstybės ir savivaldybės biudžetų asignavimų. Biuras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 301505617. Buveinė – Vytauto Didžiojo a. 6, 39149 Pasvalys.

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus – pareigybės (etato) dydis – 1, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,3–15,3.

Pretendentai dokumentus teikia per Viešojo valdymo agentūros informacinę sistemą arba tiesiogiai, adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Juridinio ir personalo skyriaus 410–413 kab., Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2023 m. liepos 19 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis (žodžiu) ir Įstaigos, kuriai vadovauti asmuo pretenduoja, strateginių veiklos gairių pristatymas.

Išsami informacija paskelbta Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt →Priėmimas į darbą.

Tel. pasiteirauti: 8 658 34 184, el. paštas: personalas@pasvalys.lt

Skip to content