2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita, finansinės ataskaitos už 2022 m. III ketv.

Dokumentai
Failas Atsisiųsti
Forma-Nr.-2-III-ketv.xlsx
Forma-Nr.1-III-ketv-Kor.xlsx
Moketinu-sumu-ataskaita-9-pr.-III-ketv.xlsx
Aisk.-rastas-prie-ataskaitu-uz-III-ketvirti.docx
Sukauptos-finansav.-sumos-III-ketv.xlsx
Gautinos-gautos-finansav.-sumos-III-ketv.xlsx
18-VSAFAS-3-priedas-III-ketv.xlsx
Finans.-ataskaita-2022-09-30.xlsx
Veiklos-rezult.-ataskaita-2022-09-30.xlsx
Aiskin.-rastas-III-ketv.docx
S6-6-priedas-III-ketv.xlsx
S7-7-priedas-III-ketv.xlsx
FINANSAVIMO-SUMOS-Finans.-sk.-su-atidej.-III-ketv.xlsx
Skip to content