2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita, finansinės ataskaitos už 2022 m. II ketv.

Dokumentai
Failas Atsisiųsti
Forma-Nr.-2-II-ketv.xlsx
Forma-Nr.1-II-ketv.xlsx
Forma-Nr.-3-II-ketv.xlsx
Sukauptos-finansav.-sumos-II-ketv.xlsx
Moketinu-sumu-ataskaita-9-pr.-II-ketv.xlsx
Gautinos-gautos-finansav.-sumos-II-ketv.xlsx
Aisk.-rastas-prie-ataskaitu-uz-II-ketvirti.docx
S7-7-priedas-II-ketv.xlsx
S6-6-priedas-II-ketv.xlsx
FINANSAVIMO-SUMOS-Finans.-sk.-su-atidej.xlsx
18-VSAFAS-3-priedas-II-ketv.xlsx
Aiskin.-rastas-II-ketv.docx
Veiklos-rezult.-ataskaita-2022-06-30.xlsx
Finans.-ataskaita-2022-06-30.xlsx
Skip to content